సిరిమల్లె పాఠకులందరికీ మన సిరిమల్లె తృతీయ వార్షిక శుభాకాంక్షలు!!

సిరిమల్లె తాజా సంచిక చదువుటకై ఈ క్రింది చిత్రము పై క్లిక్ చేయండి.

3Bday-frontpage-2018

 

ఏ ఘనకార్యాన్ని మోసంతో సాధించలేం. అప్రతిహతమైన శక్తి ద్వారా మాత్రమే సమస్త కార్యాలు సాధించబడతాయి. కాబట్టి ధీరత్వాన్ని ప్రదర్శించండి. – స్వామి వివేకానంద