కదంబం – సాహిత్య కుసుమం

 


 

- డా. సి వసుంధర

 

- సన్యాసి

 

- చక్రవర్తి

 

 

 

మనమీద మనకున్న అదుపు ఒక గొప్ప సంపద. అందుకే మనల్నిమనము సదా పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి – రస్సెల్