ఆంగ్లంలో తేట తెలుగు

 

Puzzle

 

క్రింద ఇవ్వబడిన ఆంగ్ల సూచనలకు తెలుగు అర్థాలతో పదప్రహేళిక పూరించండి.
HINTS:-

అడ్డం

నిలువు

1. S H A K E H A N D (5)
4. S A R C A S M (2)
6. H O P E (2)
7. C U S T O M (3)
9. P H I L A N T H R O P Y (5)

1. D U T Y (3)
2. D E A T H (2)
3. O M E N  (3)(REVERSED)
5. H E A L T H (3) (JUMBLED)
6. S H A P E  (3) (JUMBLED)
8. M A T S (3)
9. V I L L A G E (2)
10. S A W (2)

 

సమాధానమునకై ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి »


Puzzle solved

 

ఈ శీర్షిక గురించి మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోవచ్చును. ఎడిటర్@సిరిమల్లె.కాం ద్వారా మాకు ఇ-మెయిల్ చేయండి.

సంపాదకులు: మధు బుడమగుంట, ఉమ బుడమగుంట (కాలిఫోర్నియా, యు.ఎస్.ఎ.)

ఏ ఘనకార్యాన్ని మోసంతో సాధించలేం. అప్రతిహతమైన శక్తి ద్వారా మాత్రమే సమస్త కార్యాలు సాధించబడతాయి. కాబట్టి ధీరత్వాన్ని ప్రదర్శించండి. – స్వామి వివేకానంద