Chitra Padyam


Chitra Padyam


Chitra Padyam


Chitra Padyam


Chitra Padyam


Chitra Padyam

 

**** సశేషం ****

 

అభిమానవంతుడు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా చెడ్డపనులు చేయడు – భర్తృహరి