ఆంగ్లంలో తేట తెలుగు


పదబంధం

Puzzle 2018

 

H I N T S

H O R I Z O N T A L

1. I N V O L V E M E N T (4)
5. D E P R E S S I O N (3) (Jumbled Up)
7. B R A S S (3)
9. C A R A M E L (2) (Jumbled Up)
10. T H I R S T (2)
11. AT L E A S T (3)
12. A MUSICAL INSTRUMENT (2)

V E R T I C A L

2. MATERNAL AUNT (3)
3. S A I N T (2)
4. R E C I T A T I O N (5)(Jumbled Up)
6. E R A (2)
7. S I L I C A (3)
8. H U B B U B (3) (Jumbled Up)

 

 

సమాధానమునకై ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి »


Puzzle Solved

 

ఈ శీర్షిక గురించి మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోవచ్చును. ఎడిటర్@సిరిమల్లె.కాం ద్వారా మాకు ఇ-మెయిల్ చేయండి.

సంపాదకులు: మధు బుడమగుంట, ఉమ బుడమగుంట (కాలిఫోర్నియా, యు.ఎస్.ఎ.)

అభిమానవంతుడు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా చెడ్డపనులు చేయడు – భర్తృహరి