ఆంగ్లంలో తేట తెలుగు

Post a Comment


గమనిక: ఈ పద చదరంగాన్ని పూరించుటకు వీలుగా PDF ఫైల్ లోకి మార్చబడింది. ఇష్టమున్న వారు ఆ ఫైలును డౌన్లోడ్ చేసుకొని, ప్రింట్ చేసుకొని పూరించగలరు.

DOWNLOAD పద చదరంగం (PDF)

Puzzle 2019

HINTS:

అడ్డం

1)   IN DIVISIBLE (4)
3)   ENEMY (2)
4)   FARMING (2)
6)   SHIP (2)
8)   RESERVOIR (3)
9)   FENCE (2)

11) DEAF (3)

నిలువు

1)   CORRUPTION (5)
2)   FUTURE
3)   TREATMENT (2)
4)   SERVANT (4)
5)   WEIGH (2)
7)   KITCHEN (3)

10) HEN (3)

 

సమాధానమునకై ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి »


Puzzle jan 2019 solved

 

కామెంట్స్ పోస్ట్ చేయుటకు సూచనలు

మొదటగా, “Start the discussion…” అని వున్న బాక్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. మీరు రాయదలచుకున్న కామెంట్ రాయండి. తరువాత, “Name” అని రాసి వున్న బాక్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు మీకు “I'd rather post as a guest” అనే బాక్స్ కనబడుతుంది. దాన్ని క్లిక్ చేస్తే... మీరు ఏ విధమైన login అవసరం లేకుండా, కామెంట్ పోస్ట్ చేయవచ్చు! మీకు ఏ విధమైన ఇబ్బంది కలిగినా లేదా ఏదైనా సందేహాలున్నా, మాకు editor@sirimalle.com ద్వారా తెలియజేయండి.


ఆశ లేని వాడికి అడవైనా ఇల్లైనా ఒకటే – బాలరామాయణం

ఈ శీర్షిక గురించి మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోవచ్చును. ఎడిటర్@సిరిమల్లె.కాం ద్వారా మాకు ఇ-మెయిల్ చేయండి.

సంపాదకులు: మధు బుడమగుంట, ఉమ బుడమగుంట (కాలిఫోర్నియా, యు.ఎస్.ఎ.)