జై ఝావ్ బే బ్రిడ్జి (Jiaozhou Bay Bridge), చైనా

Post a Comment

Jiaozhou Bay Bridge

మన సిరిమల్లె లో ఇంతకుమునుపు అతి పొడవైన కాజ్ వే (అమెరికా) గురించి వ్రాశాను. అయితే అంతకన్నా ఎక్కువ పొడవుతో అంటే దాదాపు 27 మైళ్ళ పొడవుతో ఈ బ్రిడ్జి ని నిర్మించడం జరిగింది.

ఈ వంతెన సముద్రం మీద నిర్మించినందున తుఫాన్ ప్రభావం, గాలి ప్రభావం ఎక్కువగానే ఉంటుంది. కనుకనే ఈ వంతెనను భూకంపాలను, తుఫాన్లు మరియు ప్రచండ పవనాలను తట్టుకునే విధంగా 5200 పిల్లర్లతో స్థిరంగా నిర్మించడం జరిగింది. అంతేకాదు దాదాపు 3 లక్షల టన్నుల బరువు గల షిప్ ఈ బ్రిడ్జిని ఢీకొన్ననూ ఏమీ కాదు.

అయితే ఈ వంతెన నీటి మీద నిలిచిన పొడవు కేవలం పదహారు మైళ్ళు మాత్రమే అయినందున దీనిని ప్రపంచంలో అతి పొడవైన నీటి మీద నిర్మించిన వంతెన గా పరిగణించ అవసరం లేదని విజ్ఞుల అభిప్రాయం. ఏది ఏమైనా మనిషి మేధోసంపత్తికి, ఆధునిక పరిజ్ఞాన ఉనికిని ఈ వంతెన మరోసారి ఋజువు చేస్తున్నది.

 

divider

Source: Popular Science »

 

కామెంట్స్ పోస్ట్ చేయుటకు సూచనలు

మొదటగా, “Start the discussion…” అని వున్న బాక్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. మీరు రాయదలచుకున్న కామెంట్ రాయండి. తరువాత, “Name” అని రాసి వున్న బాక్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు మీకు “I'd rather post as a guest” అనే బాక్స్ కనబడుతుంది. దాన్ని క్లిక్ చేస్తే... మీరు ఏ విధమైన login అవసరం లేకుండా, కామెంట్ పోస్ట్ చేయవచ్చు! మీకు ఏ విధమైన ఇబ్బంది కలిగినా లేదా ఏదైనా సందేహాలున్నా, మాకు editor@sirimalle.com ద్వారా తెలియజేయండి.


ఆశ లేని వాడికి అడవైనా ఇల్లైనా ఒకటే – బాలరామాయణం

ఈ శీర్షిక గురించి మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోవచ్చును. ఎడిటర్@సిరిమల్లె.కాం ద్వారా మాకు ఇ-మెయిల్ చేయండి.

సంపాదకులు: మధు బుడమగుంట, ఉమ బుడమగుంట (కాలిఫోర్నియా, యు.ఎస్.ఎ.)